SERVICEDỊCH VỤ

LẬP KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Công ty Grace Crea được thành lập vào năm 2008, hoạt động Marketing chuyên nghiệp, trong quá trình tiến hành các cuộc điều tra xúc tiến bán hàng, giám sát sản phẩm, chúng tôi đã hỗ trợ việc lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe của các nhà sản xuất khác nhau.

Năm 2014, chúng tôi có một bước đột phá mới, trở thành công ty tiên phong làm đẹp bằng Elastin đầu tiên trên thế giới.

Phát triển và kinh doanh Elastin có độ tinh khiết cao như một sản phẩm làm đẹp.

Thương hiệu COACER mà chúng tôi phát triển đã trở thành một doanh nghiệp, nhà sản xuất độc lập vào năm ngoái.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu trong tương lai dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, tận dụng hoạt động kinh doanh sẵn có để mở rộng thị trường ra khắp Nhật Bản và thế giới.

Phát triển qui mô hơn mạng lưới các trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện chúng tôi đang hoạt động.

CONTACT
Mọi yêu cầu, thắc mắc, tư vấn xin vui lòng liên hệ bên dưới